ปีนี้น้ำเยอะ “รถถูกน้ำท่วมประกันชดใช้ให้เราหรือไม่” แค่ไหน?[คลินิกกฎหมาย]

Spread the love

%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81

ช่วงนี้ฝนตกหนักพายุเข้า แถมฝนยังตกหนักและต่อเนื่องกันหลายพื้นที่ ทำให้หลายพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน หากรถยนต์คุณซึ่งทำประกันภัยไว้เสียหายจากน้ำท่วม!! รถยนต์เราจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันหรือไม่ อย่างไร??

กระผมขอบอกไว้เลยว่า  มีเพียงรถยนต์ที่ทำประกันภัยชั้น 1 ไว้เท่านั้น ที่จะได้รับการคุ้มครองความเสียหายในกรณีภัยพิบัติ (รวมถึงน้ำท่วมด้วย)  ส่วนประกันชั้นอื่นจะไม่ได้รับคุ้มครอง  เว้นแต่ได้จัดทำเป็นกรณีพิเศษไว้ คือ ประกันภัยที่จัดทำเบี้ยขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองภัยพิเศษโดยเฉพาะ ได้แก่ ประกันภัยชั้น 2+ หรือ 3+  ซึ่งอาจต้องไปดูว่าที่บวก(+)นั่นบวกคุ้มครองรถถูกน้ำท่วมไปด้วยไหม   ทั้งนี้ เป็นที่แบบประกันภัยที่เราซื้อกับบริษัทประกัน

หากรถยนต์ถูกน้ำท่วมจนเสียหาย บริษัทประกันจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย โดยจะพิจารณา เป็น 2 แบบ ดังนี้

ในกรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง  โดยบริษัทประกันประเมินว่ารถยนต์ที่เอาประกันเสียหายไม่คุ้มที่จะซ่อมให้กับมาอยู่สภาพเดิมได้ โดยมากบริษัทประกันจะประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ร้อยละ 70% ของมูลค่ารถยนต์   เช่น โดนน้ำท่วมทั้งคันหรือ ท่วมเกินคอนโซลหน้า เป็นต้น บริษัทประกันจะชดเชยให้เต็มวงเงินทันประกัน

ในกรณีเสียหายเพียงบางส่วน โดยบริษัทประกันประเมินว่ารถยนต์เสียหายไม่มากนัก สามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ปกติ บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด แม้แต่ค่าใช้จ่ายในการซักพรม ทำความสะอาดภายใน ท่านก็สามารถเคลมได้ทั้งสิ้น

หากท่านอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงและมีโอกาสประสบภัยพิบัติสูง ทางที่ดีทำประกันชั้น 1 ไว้ดีกว่า เพราะนอกจากจะได้รับการคุ้มครองจากน้ำท่วมแล้ว ท่านยังได้รับการคุ้มครองกรณีอื่นอีกด้วย เช่น รถหาย  หรือ รถไฟไหม้ เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  “รายการคลินิกกฎหมาย” โดย ข่าวนครสวรรค์   056-213944 หรือ 095-6376337  

ครอบครัวทนายความ สำนักงานคุณธรรมทนายความ 
ทนายปภาวดี วรวิทย์รัตนกุล
ทนายคุณากร วรวิทย์รัตนกุล

9696

Facebook Comments

Share via
Copy link
Powered by Social Snap