หากรถชน..แต่ไม่มีใบขับขี่ ประกันมองเรื่องนี้อย่างไร รับผิดชอบไหม?[คลินิกกฎหมาย..by ทนายแจ๊ค]

Spread the love

เวบคลิ

หลายคนคงสงสัยไม่น้อยว่า เมื่อรถของเราเกิดอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยที่เรายอมจ่ายเบี้ยประกันสูงๆเพื่อคุ้มครองรถของเรานั้น บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองหรือไม่ อย่างไร ในกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ ผมขออธิบายง่ายดังนี้

คำว่า “ไม่มีใบขับขี่” ของบริษัทประกันหมายถึง ผู้นั้นต้องไม่เคยทำใบขับขี่ในรถประเภทนั้นๆมาก่อน หรือถูกเพิกถอนตามกฎหมาย

หากเคยทำแต่หมดอายุไปแล้ว ถูกตำรวจอายัด ให้ถือว่าเป็นผู้มีใบขับขี่ เพียงนำแสดงหลักฐานว่าเคยมีหรือมีใบขับขี่แสดงต่อบริษัทประกันเท่านั้นและไม่จำต้องแสดงใบขับขี่ตัวจริงเสมอไป

ดังนั้น หากเกิดอุบัติเหตุ รถท่านถูกชนและเป็นฝ่ายถูก แต่ไม่มีใบขับขี่  บริษัทประกันภัยของรถท่านยังคุ้มครองท่านอยู่ โดยจะชดใช้ค่าเสียหายค่าซ่อมให้แก่ท่านอย่างแน่นอน และบริษัทประกันภัยจะไปเรียกเก็บค่าเสียหายจากคู่กรณีเองครับ

ยิ่งไปกว่านั้น หากรถท่านถูกชน แต่รถท่านไม่มีใบขับขี่แถมไม่มีประกันภัยอีก และเป็นฝ่ายถูก แต่รถคู่กรณีมีประกันภัย ไม่ว่าชั้น 1 , 2+,3+ หรือชั้น  3 บริษัทประกันภัยคู่กรณีจะชดใช้จ่ายค่าเสียหายค่าซ่อมให้แก่ท่าน แต่หากรถคู่กรณีไม่มีประกัน ผู้ขับขี่ถือว่าเป็นผู้ทำละเมิด ท่านมีสิทธิเรียกร้องให้คู่กรณีต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่านได้โดยตรง

ในกรณีรถของท่านเป็นฝ่ายผิด ไปชนท้ายรถเขาเสียหาย และไม่มีใบขับขี่ กรณีแบบนี้  เป็นข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทประกันภัย เฉพาะความเสียหายของตัวรถท่านเท่านั้น  คือ ไม่ซ่อมรถให้ท่าน ท่านต้องซ่อมเอง  แต่บริษัทประกันภัยยังคงคุ้มครองชดใช้ค่าซ่อมรถให้แก่คู่กรณีอยู่  รวมถึงความเสียหายของบุคคลภายนอก เช่น ชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย อีกด้วยครับ

ทางที่ดีผู้ขับขี่ ควรพกและมีใบขับขี่ขณะขับรถเสมอทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมายด้วยครับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  “รายการคลินิกกฎหมาย” โดย ข่าวนครสวรรค์   056-213944 หรือ 095-6376337

ครอบครัวทนายความ สำนักงานคุณธรรมทนายความ
ทนายปภาวดี วรวิทย์รัตนกุล (ทนายเอสดี้)
ทนายคุณากร วรวิทย์รัตนกุล (ทนายเเจ๊ค)

9696

Facebook Comments

Share via
Copy link
Powered by Social Snap