นครสวรรค์ “ใสปิ๊ง” อันดับ4ของประเทศ ป.ป.ช.จัดอันดับคุณธรรมความโปร่งใสในการทำงานของรัฐ[ข่าวนครสวรรค์]

Spread the love

เป็นเรื่องที่ขนาดเเอดมินเองยังรู้สึกแปลกใจ หลังจากที่ ป.ป.ช.ประกาศผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   เเล้วปรากฎว่า นครสวรรค์บ้านเราอยู่อันดับ 4 ของประเทศ ซึ่งถือว่า “โปร่งใสสุดๆ”     ส่วนที่รู้สึกตกใจก็คือ ห่วยสุดของประเทศ คือ จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานี่เอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 315 หน่วยงาน ได้แก่ องค์กรอิสระ 12 หน่วยงาน ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 144 หน่วยงาน ส่วนราชการระดับจังหวัด 76 หน่วยงาน และสถาบันอุดมศึกษา 83 หน่วยงาน และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ 28 แห่ง

มีหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ( 85 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 237 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 75.23 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ต่ำกว่า 85 คะแนน) จำนวน 78 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 24.77 หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 18 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 64.29 และ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 10 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 35.71

ในส่วนของหน่วยงานรายจังหวัดนั้น ผ่านการประเมิน 45 หวัด (คะแนน 85 ขึ้นไป) ไม่ผ่านการประเมิน (ต่ำกว่า 85 คะแนน) 29 จังหวัด (สอบตก) และไม่ถูกประเมิน 2 จังหวัด เนื่องจากกระบวนการส่งข้อมูลเข้าระบบการประเมิน ของ ป.ป.ช.ไม่ทันกำหนดเวลา 

จังหวัดที่ผ่านการประเมิน ได้คะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรก ได้แก่
อันดับ 1 จังหวัดนครพนม 95.5 คะแนน ระดับ AA
อันดับ 2 จังหวัดพะเยา 94.63 คะแนน
อันดับ 3 จังหวัดยะลา 94.31 คะแนน
อันดับ 4 จังหวัดนครสวรรค์ 94.23 คะแนน
อันดับ 5 จังหวัดปทุมธานี 92.69 คะแนน
อันดับ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด 92.12 คะแนน
อันดับ 7 จังหวัดสิงห์บุรี 91.9 คะแนน
อันดับ 8 จังหวัดราชบุรี 91.88 คะแนน
อับดับ 9 จังหวัดปราจีนบุรี 91.86 คะแนน
อันดับ 10 จังหวัดสุพรรณบุรี 91.72 คะแนน 

 

จังหวัดที่ไม่ผ่านการประเมิน คะแนนต่ำสุด 10 ลำดับแรก ได้แก่
อันดับ 74 พิษณุโลก 47.65 คะแนน ระดับ F
อันดับ 73 จังหวัด สุโขทัย 54.13 คะแนน ระดับ E
อันดับ 72 จังหวัดตรัง 56.39 คะแนน  ระดับ D
อันดับ 71 จังหวัดกำแพงเพชร 63.1 คะแนน ระดับ D
อันดับ 70 จังหวัดสุรินทร์ 63.54 คะแนน ระดับ D
อันดับ 69 จังหวัดลำปาง 66.32 คะแนน ระดับ C
อันดับ 68 จังหวัดอำนาจเจริญ 67.1 คะแนน ระดับ C
อันดับ 67 จังหวัดระยอง 67.33 คะแนน ระดับ C
อันดับ 66 จังหวัดศรีสะเกษ 67.95 คะแนน ระดับ C
อันดับ 65 จังหวัดกาญจนบุรี 69.31 คะแนน ระดับ C

รายงานโดย  ตั่วถั่ง นิวส์ พีอาร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์

————
ผู้ผลิต
ข่าวนครสวรรค์แฟนเพจ
www.facebook.com/khaonakhonsawan
ข่าวนครสวรรค์ เว็บไซต์
www.khaonakhonsawan.com/
www.ข่าวนครสวรรค์.com

——–
เเจ้งข่าว,ติดต่อทำข่าว ติดต่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ 056-213944 , 095-6376337 , 062-8235141 ,064-8946166
———ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

Facebook Comments

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap